Dodací a dopravní podmínky

Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti, obvykle za 1-5 pracovních dnů, nejdéle však do 2 týdnů od potvrzení objednávky. V případě, že kupující dohodl s prodejcem úhradu kupní ceny bankovním převodem či složením na účet prodejce, zavazuje se prodejce zaslat vybrané zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodejce, avšak připravení zboží musí být nejdříve kupujícímu prodejcem oznámeno. Pokud není prodejcem zboží k zaslání či předání připraveno a toto kupujícímu prodejcem oznámeno a kupujícím byla kupní cena již složena, může mít toto odkladný účinek a zboží bude zasláno až ve chvíli, kdy bude prodejcem kompletně připraveno.

IIa. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodejce.

III. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby: při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci (např. České poště). při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodejce při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího.

Způsob odeslání zboží

Zaslání zásilky prostřednictvím Zásilkovny,

Osobní převzetí zboží v provozovně společnosti Perlex Bijoux Jablonec s.r.o., 466 01 Jablonec nad Nisou,

jiný předem dohodnutý a oběma stranami odsouhlasený způsob převzetí či zaslání

Náklady na dodání zboží

Dobírkovné balíkem nebo obchodním balíkem pro dodávky zboží na území České republiky je účtováno takto:

Při objednání zboží nad 1 000,- Kč bez DPH pro dodávky v rámci České republiky nese tíži dobírkovného prodejce.

Při objednání zboží do 1000,- Kč bez DPH se lze řídit dle výběru konkrétního dopravce a platební metody. Cena objednávky včetně poštovného i dobírky je viditelná ve shrnutí objednávky. Poštovné pro dodávky mimo území České republiky je účtováno dle sazebníku České pošty, pro obchodní balík resp. obchodní balík s dobírkou pro příslušný stát.

 


Zajímají vás způsoby platby? Prohlédněte si obchodní podmínky.

Nevíte si s něčím rady? Potřebujete získat více informací? Kontaktujte nás na e-mail nebo telefonní číslo.